4.82(17)

Toward to Digital University: Building the Digital University Platforms

  • by KNIT
  • Course level: All Levels
  • Categories Digital University
  • Duration 55m
  • Total Enrolled 142
  • Last Update September 11, 2022

Description

Topics for this course

6 Lessons55m

Toward to Digital University: Building the Digital University Platform

EP1:Introduction00:03:15
แบบทบทวนหลังเรียน EP1: Introduction
EP2:Vision Builder00:11:53
แบบทบทวนหลังเรียน EP2: Vision Builder
EP3:Enterprise Blueprint00:13:53
แบบทบทวนหลังเรียน EP3:Enterprise Blueprint
EP4:Service Worksheet00:14:09
แบบทบทวนหลังเรียน EP4: Service Worksheet
EP5:Digital Roadmap00:13:55
แบบทบทวนหลังเรียน EP5: Digital Roadmap
EP6: Data Management00:13:16
แบบทบทวนหลังเรียน EP:6 Data Management

Student Feedback

4.8

Total 17 Ratings

5
15 ratings
4
1 rating
3
1 rating
2
0 rating
1
0 rating

ยอดเยี่ยม ครับ

Thank you

ดีครับ แต่เนื้อหาบางอย่างยากไปนิด

อยากได้ไฟล์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางค่ะ

ดีมาก เข้าใจง่ายครับ

เนื้อหา กระชับ แต่คำอธิบายยรรยาย มีคำที่เป็นคำถามเยอะมาก อย่างไร ใคร อะไร ... รวมทั้ง "ในส่วนของ"

Great Learning Material

ดีมากครับ

ดี

อธิบายดีมาก มีตัวอย่างประกอบทำให้เห็นภาพชัดเจนดีมากค่ะ

-

เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ได้ความรู้ค่ะ

หากมีแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เช่น ตำราที่ใช้อ้างอิง เป็นต้น

เนื้อหาเข้าใจง่าย

Great one

ขอขอบคุณชุดความรู้ที่มอบให้ผ่าน course นี้นะคะ

Free