4.78
(27 Ratings)

Toward to Digital University: Building the Digital University Platforms

Categories: Digital University
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Course Content

Toward to Digital University: Building the Digital University Platform

 • EP1:Introduction
  03:15
 • แบบทบทวนหลังเรียน EP1: Introduction
 • EP2:Vision Builder
  11:53
 • แบบทบทวนหลังเรียน EP2: Vision Builder
 • EP3:Enterprise Blueprint
  13:53
 • แบบทบทวนหลังเรียน EP3:Enterprise Blueprint
 • EP4:Service Worksheet
  14:09
 • แบบทบทวนหลังเรียน EP4: Service Worksheet
 • EP5:Digital Roadmap
  13:55
 • แบบทบทวนหลังเรียน EP5: Digital Roadmap
 • EP6: Data Management
  13:16
 • แบบทบทวนหลังเรียน EP:6 Data Management

Student Ratings & Reviews

4.8
Total 27 Ratings
5
22 Ratings
4
4 Ratings
3
1 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
2 months ago
เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร เพื่อใช้จัดการวางกลยุทธด้านไอที ในสถานศึกษา
2 months ago
good
3 months ago
น่าสนใจครับ
6 months ago
OK
6 months ago
เป็นแนวทางที่เข้ากับยุคสมัยที่องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ โดยนำข้อมูลที่มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรได้เป็นรูปธรรม มากกว่ารูปแบบเดิมที่มักรักษาแนวปฏิบัติเดิมๆ ไว้โดยไม่ได้นำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้งานอย่างคุ้มค่า
7 months ago
-
9 months ago
เนื้อหาสั้นกระชับ และมีประโยชน์
10 months ago
สอนเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง
1 year ago
Overall looks good.
1 year ago
เนื้อหาเข้าใจง่าย มองเห็นภาพได้มากขึ้น ขอบคุณครับ
1 year ago
ยอดเยี่ยม ครับ
1 year ago
Thank you
1 year ago
-
2 years ago
ดีครับ แต่เนื้อหาบางอย่างยากไปนิด
2 years ago
อยากได้ไฟล์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางค่ะ
2 years ago
ดีมาก เข้าใจง่ายครับ
2 years ago
เนื้อหา กระชับ แต่คำอธิบายยรรยาย มีคำที่เป็นคำถามเยอะมาก อย่างไร ใคร อะไร ... รวมทั้ง "ในส่วนของ"
2 years ago
Great Learning Material
2 years ago
ดีมากครับ
2 years ago
ดี