ข่าวประชาสัมพันธ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน DU FORUM ครั้งที่ 2

[บันทึกการไลฟ์สด] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน DU FORUM ครั้งที่ 2 กับประเด็น “มุมมองเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. [บันทึกการไลฟ์สด] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน DU FORUM ครั้งที่ 2 กับประเด็น

Read More »

งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   เปิดตัวผู้บริหาร ที่จะมาร่วมในงาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ ในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้. สถาบันคลังสมองของชาติ จัดงานครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการพบปะ

Read More »

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 29 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “Generative AI in Research Management Chain ”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 29 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “Generative AI in Research Management Chain ” วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

Read More »

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 28 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : Lifelong Learning”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 28 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : Lifelong Learning” วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ

Read More »

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 27 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 27 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป คุณทศพล สิทธิวัจน์

Read More »

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 26 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power” เสวนาในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป Keynote Speakers คุณสมฤดี

Read More »

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 25 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University ครั้งที่ 25: enabling the smart society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์” เสวนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปKeynote Speakers คุณชุติมา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read More »

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 24 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University ครั้งที่ 23: enabling the smart society ประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์” เสวนาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ดร.ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

Read More »

เสวนาสดออนไลน์ Digital University LIVE: enabling the smart societyประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา”

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา” เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “AI – RI

Read More »

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น “การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ”เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น “การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ” เสวนาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป คุณอริยะ สกุลแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

Read More »