| ข่าวประชาสัมพันธ์ |

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 28 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : Lifelong Learning”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 28 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ "การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : Lifelong Learning” วันที่ 27...

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 27 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 27 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ "การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง” วันที่...

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 26 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น "การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power” เสวนาในวันที่ 31...

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 25 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University ครั้งที่ 25: enabling the smart society ประเด็น "การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์" เสวนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566เวลา...
บทความที่ได้รับความนิยม

AI is no longer the future

January 20, 2024 at 12:38 pm

AI in Everyday Life

January 13, 2024 at 9:11 am

เปิดนิยามความฉลาด เพื่อ Smart Management สู่ Smart Organization

January 7, 2024 at 6:57 pm

Co-Creation ยกระดับ ม.ดิจิทัล เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่สังคม

December 24, 2023 at 2:41 pm

AI is no longer the future

คุณพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรง เลขานุการ วสท. สะท้อนมิติการนำใช้ AI เรื่องไกลตัวในอดีต…แต่วันนี้ไม่ใช่ AI เรื่องไกลตัวในอดีต…แต่วันนี้ไม่ใช่ เสวนาออนไลน์

ติดตามต่อ...

เปิดนิยามความฉลาด เพื่อ Smart Management สู่ Smart Organization

ชัดเจน ตรงประเด็น ยุค AI ทำไมต้องปรับตัว แต่ละเครื่องมือเพื่อจัดการปัญหาและความเสี่ยง กับ อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี การใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ

ติดตามต่อ...

Co-Creation ยกระดับ ม.ดิจิทัล เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่สังคม

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มุ่งการสร้างสรรค์องค์กรแห่งนวัตกรรมร่วมกัน โดย ดร.รัตนวดี เศรษฐจิตร นักวิจัยโครงการ Digital University ณ ที่ประชุมของสถาบันคลังสมองแห่งชาติภายใต้การพบปะพูดคุยกันด้วยประเด็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือแม้แต่ที่เวทีเสวนาออนไลน์

ติดตามต่อ...

ยุค AI ที่กรมฝนหลวงฯ ต้องเผชิญหน้า ปรับตัว และมุ่งพัฒนา

การพัฒนาดิจิทัลในองค์กรอย่างท้าทาย พร้อมหลักการทำงานที่มุ่งการจัดการอย่างฉลาด โดย คุณชุติมา หงส์ทอง การเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The

ติดตามต่อ...

ยุค AI จะมาลบ VS บวก : ม.ราชภัฏนครฯ พร้อมรับมือ

ภารกิจมุ่งพัฒนางานดิจิทัลท่ามกลางความท้าทายยุคปัญญาประดิษฐ์จากสำนักวิทยฯ มรภ.นศ. โดย ผศ. ดร.ธัชชา สามพิมพ์ หนึ่งพาร์ตที่พลาดไม่ได้ในการเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling

ติดตามต่อ...

คู่มือมหาวิทยาลัยดิจิทัล

“โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ