| ข่าวประชาสัมพันธ์ |

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 25 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University ครั้งที่ 25: enabling the smart society ประเด็น "การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์" เสวนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566เวลา...

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 24 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University ครั้งที่ 23: enabling the smart society ประเด็น "การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์" เสวนาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566...

เสวนาสดออนไลน์ Digital University LIVE: enabling the smart societyประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา”

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVEDigital University: enabling the smart societyประเด็น "AI - RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา” เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling...

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น “การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ”เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น "การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ” เสวนาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา...
บทความที่ได้รับความนิยม

3 ปีแห่งความตั้งใจ และยังไปต่อกับความมุ่งมั่น

September 26, 2023 at 4:09 am

กรมอุทยานฯ กับงานสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง

September 11, 2023 at 9:45 pm

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับการมาถึงของยุค AI

at 9:35 pm

ผ่าบทบาทและผลกระทบจาก AIสะท้อนสู่ภาคการศึกษา

September 3, 2023 at 7:12 pm

3 ปีแห่งความตั้งใจ และยังไปต่อกับความมุ่งมั่น

3 ปีแห่งความตั้งใจ และยังไปต่อกับความมุ่งมั่น มรร. มุ่งเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนไปกับทุกองคาพยพโดยมีใจบันดาลแรง กับ รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

ติดตามต่อ...

กรมอุทยานฯ กับงานสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง

กรมอุทยานฯ กับงานสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง มิติการนำใช้เทคโนโลยีเพื่อหนุนเสริมงานอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับคุณวิชิต จิรมงคลการ กรมอุทยานแห่งชาติ

ติดตามต่อ...

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับการมาถึงของยุค AI

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับการมาถึงของยุค AI ดร.ชิดชนก เทพสุนทร จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สะท้อนภาพผลกระทบจาก AI การเตรียมความพร้อมและการรับมือกับอุปสรรคผ่านมุมของหน่วยงานราชการ ณ

ติดตามต่อ...

ผ่าบทบาทและผลกระทบจาก AIสะท้อนสู่ภาคการศึกษา

ผ่าบทบาทและผลกระทบจาก AI สะท้อนสู่ภาคการศึกษา จะมุมกว้างหรือมุมลึก ทุกความรู้ต้องประยุกต์และนำใช้ โดย ศ. ดร. นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์

ติดตามต่อ...

บทบาท มรภ. ที่ต้องปรับเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

บทบาท มรภ. ที่ต้องปรับเพื่อขับเคลื่อนประเทศ มิติของการออกนอกรั้วมหาวิทยาลัย การพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผน 13 และเครื่องมือที่นำสู่การพุ่งเป้า กับ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

ติดตามต่อ...

การพัฒนาที่ยั่งยืน : คำสำคัญแห่งยุคที่เป็นเป้าหมายและความเชื่อมโยงของภาคการศึกษา

การพัฒนาที่ยั่งยืน : คำสำคัญแห่งยุคที่เป็นเป้าหมายและความเชื่อมโยงของภาคการศึกษา ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development’ ได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องขึ้นในทุกระดับทุกแวดวง ไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ประเทศ

ติดตามต่อ...