| ข่าวประชาสัมพันธ์ |

[บันทึกการไลฟ์สด] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน DU FORUM ครั้งที่ 2 กับประเด็น “มุมมองเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. [บันทึกการไลฟ์สด] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน DU FORUM …

งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   เปิดตัวผู้บริหาร ที่จะมาร่วมในงาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ ในวันที่ 30 …

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 29 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “Generative AI in Research Management Chain ” วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา …

Digital University Open-Data

ดาวน์โหลดคู่มือ มหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University ( 1902 )