การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
” Digital Maturity Model (DMM), Transformation Readiness towards Digital University

ระบบ DMM เปิดรับมหาวิทยาลัยที่สนใจแบบสำรวจความพร้อม
ช่วงระยะเวลา พฤษภาคม-กันยายน 2567
สามารถติดต่อทีมงาน Email: dmm@knit.or.th เบอร์โทรศัพท์ 089-496-3998