การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” Digital Maturity Model (DMM), Transformation Readiness towards Digital University

มหาวิทยาลัยที่สนในเข้าร่วมทำ Digital Maturity Model 2023