การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
” Digital Maturity Model (DMM), Transformation Readiness towards Digital University

มหาวิทยาลัยที่สนในเข้าร่วมทำ Digital Maturity Model 2023 อัพเดต 22/03/2566

0

จำนวนมหาวิทยาลัยที่ขอทำแบบสำรวจ Digital Maturity Model DMM

เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556- สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยที่สนในเข้าร่วมทำ Digital Maturity Model 2023 

มหาวิทยาลัยที่ส่งแบบสำรวจ Digital Maturity Model 2023