การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
” Digital Maturity Model (DMM), Transformation Readiness towards Digital University

มหาวิทยาลัยที่สนในเข้าร่วมทำ Digital Maturity Model 2023 อัพเดต 22/03/2566

มหาวิทยาลัยที่สนในเข้าร่วมทำ Digital Maturity Model 2023 

มหาวิทยาลัยที่ส่งแบบสำรวจ Digital Maturity Model 2023