เสวนาสดออนไลน์

Digital University Live EP1:
เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE I “มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย”

Digital University Live EP2:
เสวนาสดออนไลน์ I เครื่องมือสำรวจความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Digital University Live EP3:
เสวนาสดออนไลน์ I ALL ABOUT DATA : toward data driven organization

Digital University Live EP4:
เสวนาสดออนไลน์ I Digital HR: Sustainable people and workforce

Digital University Live EP5:
เสวนาสดออนไลน์ Digital HR: Returning to a new normal

Digital University Live EP6:
เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE I วิชาชีวิต