งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

เปิดตัวผู้บริหาร ที่จะมาร่วมในงาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ ในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้
.
🤝 สถาบันคลังสมองของชาติ จัดงานครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประตูสู่การสร้างความรู้จัก พัฒนาเครือข่ายนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัลทั่วประเทศไทย … มาร่วมเชื่อมต่อและผนึกกำลังกับเครือข่ายหลากหลาย ทั้งภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนไปพร้อมกัน!
.
🎤 ผู้บริหารที่จะมาปาฐกถาถึงอนาคตของนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
2. รศ. ดร.บวร ปภัสราทร ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
3. รศ. ดร.วรา วราวิทย์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
4. อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
.
🗓 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Inbox
.
——————————-
https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/