Digital Maturity Model (DMM),
Transformation Readiness towards Digital University

เชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ “การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” Digital Maturity Model (DMM),
Transformation Readiness towards Digital University
.
เชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ Digital Maturity Model (DMM)รวมถึงประสบการณ์การสำรวจความพร้อมสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยดิจิทัล
.
ทั้งนี้ ยังมีปาฐกถา “แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
โดยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
.
พบกันวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University มหาวิทยาลัยดิจิทัล | Bangkok | Facebook และ Youtube สถาบันคลังสมองของชาติ

——————————-
#มหาวิทยาลัยดิจิทัล #DigitalUniversity
#DigitalTransformation #สถาบันคลังสมองของชาติ

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/