ยุค AI จะมาลบ VS บวก : ม.ราชภัฏนครฯ พร้อมรับมือ

ภารกิจมุ่งพัฒนางานดิจิทัลท่ามกลางความท้าทายยุคปัญญาประดิษฐ์จากสำนักวิทยฯ มรภ.นศ. โดย ผศ. ดร.ธัชชา สามพิมพ์ หนึ่งพาร์ตที่พลาดไม่ได้ในการเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์” คือการสะท้อนการนำใช้เครื่องมือสำคัญในการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบด้วยการลงมือทดลองอย่างสนใจใคร่รู้ มุ่งหมายนำพาหน่วยงานและองค์กรไปสู่ก้าวย่างที่เติบใหญ่ขึ้นด้วยประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่มีหลากหลายปัจจัยเข้ามาเป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน โดย ผศ. ดร.ธัชชา สามพิมพ์

อ่านต่อ...

AI กับบทบาทปฏิวัติการแพทย์ Healthcare และ Wellness

เมดคิวรี – ผู้ให้บริการ Health Tech Solution แชร์ประสบการณ์ด้านการแพทย์และสุขภาพระดับชั้นนำที่เติบโตขึ้นภายใต้การนำใช้เทคโนโลยี และ AI ณ เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ภายใต้ประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์” ที่จัดขึ้นที่ เฟซบุ๊กเพจ Digital University มหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งสะท้อนหลากมิติจากองค์กรที่มีความแตกต่าง

อ่านต่อ...

เปิดพื้นที่สื่อสาร สร้างระบบนิเวศและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

งานสื่อสารภายใต้ภารกิจการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล สู่งาน Co-Creation ค่อย ๆ เดินหน้าไปด้วยกัน โดย อาจารย์รัตนางศ์ ตุละวรรณ นักวิจัยโครงการฯ โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Driving Thai University toward Digital University) ซึ่งมี สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นผู้สนับสนุนหลัก ภายใต้นโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

อ่านต่อ...

ระบบใช่ ใจนำ ทุกองคายพคือกำลังสำคัญพร้อมขับเคลื่อน

การจัดการองค์กรในยุค AI อีกความท้าทายของคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา โดย ศ. ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ที่จัดขึ้นทุก ๆ เดือนบน เฟซบุ๊กเพจ Digital University มหาวิทยาลัยดิจิทัล มีโอกาสต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายจากหลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ

อ่านต่อ...

เครื่องมือสำคัญเพื่อการจัดการองค์กรอย่างฉลาด

มองการจัดการองค์กรอย่างสมดุล มีคุณค่า สู่ความยั่งยืน และนำใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผ่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ – คุณศิรนาถ สรศักดิ์ จาก สดช. อีกครั้ง ณ เวทีเสวนา Digital University: Enabling The Smart Society ที่จัดขึ้นบนเฟซบุ๊กเพจ Digital University มหาวิทยาลัยดิจิทัล กับเรื่องเด่นประเด็นฮอตอย่าง ‘ปัญญาประดิษฐ์’

อ่านต่อ...

อ่าน… สิ่งซึ่งต้องลด ละ เลิก VS สิ่งที่ต้องเพิ่ม เติม สร้าง

อ่าน… สิ่งซึ่งต้องลด ละ เลิก VS สิ่งที่ต้องเพิ่ม เติม สร้าง การเปลี่ยนแปลงภาคบังคับ ที่ 38 มรภ. ต้องนำบัณฑิตก้าวต่อไปในโลกยุคใหม่ กับ รศ. ดร.บวร ปภัสราทร เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้สนับสนุนและผลักดัน โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Driving Thai

อ่านต่อ...