เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 29 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “Generative AI in Research Management Chain ”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 29 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “Generative AI in Research Management Chain ” วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ...

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 28 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : Lifelong Learning”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 28 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : Lifelong Learning” วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ

อ่านต่อ...

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 27 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 27 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป คุณทศพล สิทธิวัจน์

อ่านต่อ...

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 26 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power” เสวนาในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป Keynote Speakers คุณสมฤดี

อ่านต่อ...

AI is no longer the future

คุณพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรง เลขานุการ วสท. สะท้อนมิติการนำใช้ AI เรื่องไกลตัวในอดีต…แต่วันนี้ไม่ใช่ AI เรื่องไกลตัวในอดีต…แต่วันนี้ไม่ใช่ เสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ครั้งที่ 23 ประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา” คุณพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์

อ่านต่อ...

AI in Everyday Life

ดร.ศุภเชษฐ์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข Head of IT Enterprise Architecture ถ่ายทอดมิติการใช้ AI ในชีวิต ถึงภาคอุตสาหกรรมและองค์กรหลากรูปแบบ ที่ต้องผ่านกระบวนการออกแบบวางแผนกลยุทธ์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ฯลฯ อีกหนึ่งผู้ทรงคุณวุฒิคนสำคัญที่ให้เกียรติร่วมแบ่งปันประสบการณ์และทรรศนะในการเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling the Smart Society ครั้งที่ 23 ประเด็น “AI

อ่านต่อ...