แบบลงทะเบียนสัมมนา“การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยหลักการ Co-creation”

แบบลงทะเบียนสัมมนา“การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยหลักการ Co-creation”

24 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบ zoom

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ
นามสกุล