ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital University: enabling the smart society

ห้ามพลาดกับการเสวนาแบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายแวดวงมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวทางการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล.ไม่ว่าคุณจะอยู่แวดวงไหนการศึกษา อุตสาหกรรมหรือภาคนโยบายดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.รับชมได้ทุกวันพุธเว้นพุธเวลา 19.00 น. เป็นต้นไปทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัลเริ่มครั้งแรก วันที่ 20 เมษายนนี้.ข้อมูลเพิ่มเติม https://du-knit.org/..——————————-#มหาวิทยาลัยดิจิทัล #DigitalUniversity#DigitalTransformation #สถาบันคลังสมองของชาติ

สงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนาบุคลากร เป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)

โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ติดตามได้ที่ Toward to Digital University | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th)

ประมวลภาพ โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ติดตามได้ที่ Toward to Digital University | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)