สถิติการเข้าระบบ(กลุ่มมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ระบบ 5 อันดับ

| บทความ |

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในทัศนะของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

                 ถือเป็นโอกาสสำคัญ เมื่อผู้ใหญ่แห่งวงการการศึกษาไทย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ และนายกสภามหาวิทยาลัย 3 แห่ง

อ่านต่อ...

บทบาทของ ‘อุดมศึกษาดิจิทัล’ ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แผน งาน กลยุทธ์ และภาพในอนาคต บอกเล่าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

อ่านต่อ...

Our Visitor

003691
Users Last 7 days : 165
Users Last 30 days : 453
Users This Month : 385
Users This Year : 385
Total Users : 3691
Views Today : 7
Views Last 7 days : 413
Views Last 30 days : 1148
Views This Month : 1039
Views This Year : 1039
Total views : 8337