ความเป็นมาของโครงการ
สถาบันคลังสมองของชาติ มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและสังคมในการแก้ปัญหา
และแสวงหาความริเริ่มเชิงนโยบายใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...
อ่านต่อ...
Previous
Next

| บทความ |

บทความที่ได้รับความนิยม

ร่วมคิด ร่วมค้น ทิศทางและอนาคตมหาวิทยาลัยไทยในยุค VUCA World

November 11, 2022 at 1:12 pm

สิ่งที่เชื่อ​ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University

April 17, 2022 at 11:24 am

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.3)

April 10, 2022 at 12:55 pm

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.2)

April 3, 2022 at 11:21 am

Digital Transformation: กระดูกสันหลังของมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Digital Transformation: กระดูกสันหลังของมหาวิทยาลัยดิจิทัล ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โลกเราเวลานี้ไม่มีอะไรที่ชัดเจนไปกว่าการเดินทางเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และพลวัตรของศตวรรษใหม่ยังมีเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ

ติดตามต่อ...