บทความ

บทความ

AI is no longer the future

คุณพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรง เลขานุการ วสท. สะท้อนมิติการนำใช้ AI เรื่องไกลตัวในอดีต…แต่วันนี้ไม่ใช่ AI เรื่องไกลตัวในอดีต…แต่วันนี้ไม่ใช่ เสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart

อ่านต่อ...
บทความ

AI in Everyday Life

ดร.ศุภเชษฐ์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข Head of IT Enterprise Architecture ถ่ายทอดมิติการใช้ AI ในชีวิต ถึงภาคอุตสาหกรรมและองค์กรหลากรูปแบบ ที่ต้องผ่านกระบวนการออกแบบวางแผนกลยุทธ์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ฯลฯ อีกหนึ่งผู้ทรงคุณวุฒิคนสำคัญที่ให้เกียรติร่วมแบ่งปันประสบการณ์และทรรศนะในการเสวนาออนไลน์

อ่านต่อ...
บทความ

เปิดนิยามความฉลาด เพื่อ Smart Management สู่ Smart Organization

ชัดเจน ตรงประเด็น ยุค AI ทำไมต้องปรับตัว แต่ละเครื่องมือเพื่อจัดการปัญหาและความเสี่ยง กับ อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี การใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้รับการหยิบยกมาแบ่งปันเรื่องราวกันอย่างน่าสนใจใจหัวข้อ “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งอาจารย์ดนัยรัฐยังคงนำรายละเอียดสำคัญที่ไม่อยากให้หลงลืมมาไฮไลต์และเก็บตกเรื่องราวที่ไม่อยากให้พลาดกันเช่นเคย  

อ่านต่อ...
บทความ

Co-Creation ยกระดับ ม.ดิจิทัล เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่สังคม

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มุ่งการสร้างสรรค์องค์กรแห่งนวัตกรรมร่วมกัน โดย ดร.รัตนวดี เศรษฐจิตร นักวิจัยโครงการ Digital University ณ ที่ประชุมของสถาบันคลังสมองแห่งชาติภายใต้การพบปะพูดคุยกันด้วยประเด็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือแม้แต่ที่เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart

อ่านต่อ...
บทความ

ยุค AI ที่กรมฝนหลวงฯ ต้องเผชิญหน้า ปรับตัว และมุ่งพัฒนา

การพัฒนาดิจิทัลในองค์กรอย่างท้าทาย พร้อมหลักการทำงานที่มุ่งการจัดการอย่างฉลาด โดย คุณชุติมา หงส์ทอง การเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ที่จัดขึ้นในประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์” ฉายภาพความหลากหลายผ่านกี่ดำเนินงานที่แตกต่างขององค์กรระดับประเทศ

อ่านต่อ...
บทความ

ยุค AI จะมาลบ VS บวก : ม.ราชภัฏนครฯ พร้อมรับมือ

ภารกิจมุ่งพัฒนางานดิจิทัลท่ามกลางความท้าทายยุคปัญญาประดิษฐ์จากสำนักวิทยฯ มรภ.นศ. โดย ผศ. ดร.ธัชชา สามพิมพ์ หนึ่งพาร์ตที่พลาดไม่ได้ในการเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์”

อ่านต่อ...
บทความ

AI กับบทบาทปฏิวัติการแพทย์ Healthcare และ Wellness

เมดคิวรี – ผู้ให้บริการ Health Tech Solution แชร์ประสบการณ์ด้านการแพทย์และสุขภาพระดับชั้นนำที่เติบโตขึ้นภายใต้การนำใช้เทคโนโลยี และ AI ณ เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The

อ่านต่อ...
บทความ

เปิดพื้นที่สื่อสาร สร้างระบบนิเวศและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

งานสื่อสารภายใต้ภารกิจการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล สู่งาน Co-Creation ค่อย ๆ เดินหน้าไปด้วยกัน โดย อาจารย์รัตนางศ์ ตุละวรรณ นักวิจัยโครงการฯ โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Driving Thai University toward

อ่านต่อ...
บทความ

ระบบใช่ ใจนำ ทุกองคายพคือกำลังสำคัญพร้อมขับเคลื่อน

การจัดการองค์กรในยุค AI อีกความท้าทายของคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา โดย ศ. ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart

อ่านต่อ...
บทความ

เครื่องมือสำคัญเพื่อการจัดการองค์กรอย่างฉลาด

มองการจัดการองค์กรอย่างสมดุล มีคุณค่า สู่ความยั่งยืน และนำใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผ่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ – คุณศิรนาถ สรศักดิ์ จาก สดช. อีกครั้ง ณ เวทีเสวนา Digital University:

อ่านต่อ...
บทความ

อ่าน… สิ่งซึ่งต้องลด ละ เลิก VS สิ่งที่ต้องเพิ่ม เติม สร้าง

อ่าน… สิ่งซึ่งต้องลด ละ เลิก VS สิ่งที่ต้องเพิ่ม เติม สร้าง การเปลี่ยนแปลงภาคบังคับ ที่ 38 มรภ. ต้องนำบัณฑิตก้าวต่อไปในโลกยุคใหม่ กับ รศ.

อ่านต่อ...
บทความ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน

เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ เติมสมรรถนะตอบโจทย์โลกยุคใหม่ กับคุณพรภัทรา ฉิมพลอย จากที่ประชุมออนไลน์ “38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยยุคใหม่” ที่จัดขึ้นโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้สนับสนุนหลักในการผลักดันให้ โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Driving Thai University toward

อ่านต่อ...