บทความ

บทความ

ยุค AI จะมาลบ VS บวก : ม.ราชภัฏนครฯ พร้อมรับมือ

ภารกิจมุ่งพัฒนางานดิจิทัลท่ามกลางความท้าทายยุคปัญญาประดิษฐ์จากสำนักวิทยฯ มรภ.นศ. โดย ผศ. ดร.ธัชชา สามพิมพ์ หนึ่งพาร์ตที่พลาดไม่ได้ในการเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์”

อ่านต่อ...
บทความ

AI กับบทบาทปฏิวัติการแพทย์ Healthcare และ Wellness

เมดคิวรี – ผู้ให้บริการ Health Tech Solution แชร์ประสบการณ์ด้านการแพทย์และสุขภาพระดับชั้นนำที่เติบโตขึ้นภายใต้การนำใช้เทคโนโลยี และ AI ณ เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The

อ่านต่อ...
บทความ

เปิดพื้นที่สื่อสาร สร้างระบบนิเวศและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

งานสื่อสารภายใต้ภารกิจการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล สู่งาน Co-Creation ค่อย ๆ เดินหน้าไปด้วยกัน โดย อาจารย์รัตนางศ์ ตุละวรรณ นักวิจัยโครงการฯ โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Driving Thai University toward

อ่านต่อ...
บทความ

ระบบใช่ ใจนำ ทุกองคายพคือกำลังสำคัญพร้อมขับเคลื่อน

การจัดการองค์กรในยุค AI อีกความท้าทายของคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา โดย ศ. ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart

อ่านต่อ...
บทความ

เครื่องมือสำคัญเพื่อการจัดการองค์กรอย่างฉลาด

มองการจัดการองค์กรอย่างสมดุล มีคุณค่า สู่ความยั่งยืน และนำใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผ่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ – คุณศิรนาถ สรศักดิ์ จาก สดช. อีกครั้ง ณ เวทีเสวนา Digital University:

อ่านต่อ...
บทความ

อ่าน… สิ่งซึ่งต้องลด ละ เลิก VS สิ่งที่ต้องเพิ่ม เติม สร้าง

อ่าน… สิ่งซึ่งต้องลด ละ เลิก VS สิ่งที่ต้องเพิ่ม เติม สร้าง การเปลี่ยนแปลงภาคบังคับ ที่ 38 มรภ. ต้องนำบัณฑิตก้าวต่อไปในโลกยุคใหม่ กับ รศ.

อ่านต่อ...
บทความ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน

เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ เติมสมรรถนะตอบโจทย์โลกยุคใหม่ กับคุณพรภัทรา ฉิมพลอย จากที่ประชุมออนไลน์ “38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยยุคใหม่” ที่จัดขึ้นโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้สนับสนุนหลักในการผลักดันให้ โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Driving Thai University toward

อ่านต่อ...
บทความ

การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มากไปกว่าHybrid & Blended Leaning

การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มากไปกว่า Hybrid & Blended Leaning จากจุดเริ่มต้นเมื่อปลายปี 2562 เกิดวิกฤตการณ์ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อครั้งใหญ่อีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ ใช่… เรากำลังกล่าวถึง ‘โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19’ ที่มีการระบุว่าเกิดจากเชื้อไวรัส Sars-Cov-2

อ่านต่อ...
บทความ

‘เครื่องมือ’ เพื่อช่วยและสนับสนุนงาน กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง รู้จักกันในชื่อ ‘AI’

‘เครื่องมือ’ เพื่อช่วยและสนับสนุนงาน กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง รู้จักกันในชื่อ ‘AI’v รศ. ดร.พยุง มีสัจ ไฮไลต์ชัด ๆ กับบทบาทของ AI จนถึง 9 หลักคิดของผู้นำที่ต้องเข้าถึง

อ่านต่อ...
บทความ

ภาพสะท้อนผู้นำ การวางแผน และมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ภาพสะท้อนผู้นำ การวางแผน และมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผู้นำกับการวางแผนย่อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างแยกจากกันไม่ออก โดยเฉพาะภายใต้หนึ่งภารกิจสำคัญของประเทศ ‘การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล’ ผู้นำและการวางแผนจึงเป็นอีกหัวข้อเด่นที่ต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยว่าอะไรที่ต้องขีดเส้นใต้หรือทำไฮไลต์ให้ชัด ๆ จึงเป็นอีกครั้งที่ การเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart

อ่านต่อ...
บทความ

3 ปีแห่งความตั้งใจ และยังไปต่อกับความมุ่งมั่น

3 ปีแห่งความตั้งใจ และยังไปต่อกับความมุ่งมั่น มรร. มุ่งเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนไปกับทุกองคาพยพโดยมีใจบันดาลแรง กับ รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา สถาบันคลังสมองของชาติ หน่วยงานหลักในการสนับสนุนและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น Digital University เต็มรูปแบบ

อ่านต่อ...
บทความ

กรมอุทยานฯ กับงานสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง

กรมอุทยานฯ กับงานสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง มิติการนำใช้เทคโนโลยีเพื่อหนุนเสริมงานอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับคุณวิชิต จิรมงคลการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยานฯ) นำโดย คุณวิชิต

อ่านต่อ...